Guru/Karyawan

Inilah data guru dan Tenaga Administrasi serta Penjaga di SMP Negeri 2 Leksono pada tahun pelajaran 2010/2011
DAFTAR GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI
SMP NEGERI 2 LEKSONO
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

NO NAMA JABATAN
1 IRIANTO, S.Pd KEPALA SEKOLAH
2 WAGIMIN, S.Pd GURU
3 TASDJUDIN, A.MD WAKIL KEPALA SEKOLAH
4 SRI UMIYATI, S.Pd GURU
5 YULIE PRAYUDA, S.Pd GURU
6 JUNI BUMATACHE, S.Pd GURU
7 SULISTYORINI, SH GURU
8 ETY PRAJITNANINGRUM, S.Pd GURU
9 PURWANTO, S.Pd GURU
10 ZIDKI DINI ASLAMAH, S.Pd GURU
11 Dra. HADI NURSIYAH GURU
12 WALYANTO, S.Pd GURU
13 RIFQOH ADIEN NOOR, S,Pd GURU
14 PARSIH GURU
15 NUNING KURNIASIH, S.Pd GURU
16 PUJI NARIMA WATI, S.Pd GURU
17 WIWIT SUGIYARTI, S.Pd GURU
18 SIGIT SANTOSA, S.Pd GURU
19 YULI ASTUTI, S.Pd GURU
20 ERNA SETYORINI, S.Pd GURU
21 LINDYAWATI, S.Pd GURU
22 ALIFAH EKAWATI, S.Pd GURU
23 SRI ASTUTI KEPALA TATA USAHA
24 SUTARMI TENAGA ADMINISTRASI
25 SRI WASTUTI TENAGA ADMINISTRASI
26 WAHNO PENJAGA SEKOLAH
27 ROHMAT PENJAGA SEKOLAH
28 SOLEHAT PENJAGA SEKOLAH

Leksono, Desember 2010
Kepala Sekolah

TTD

IRIANTO, S.Pd
NIP. 19620403 198302 1 007